Skoči na glavno vsebino

Vključujoča šola – vključujoč fizični prostor (formativno spremljanje)

Vključujoča šola – vključujoč fizični prostor (nadaljevanje naloge FS) je 3-letna razvojna naloga, v kateri so osrednji poudarki na sodobnih pedagoških spoznanjih pri zagotavljanju spodbudnega fizičnega, socialnega, didaktičnega in kurikularnega okolja.

V razvojni nalogi se bomo zavzemali za:

  • uveljavljanje in poglabljanje strategij formativnega spremljanja,
  • ustvarjanje vrstniške skupnosti in izgrajevanje socialnih veščin,
  • prilagajanje fizičnega učnega prostora procesom učenja in poučevanja.

Končni cilj naloge je, da bi zmogli v šolah ustvariti takšno okolje, da bi učenci radi prihajali k pouku, da bi iskali izzive, tudi sami predlagali načine učenja, vztrajali, se dobro počutili, v učenju videli smisel, znali zaznati osebne in skupne dosežke ter se naučili prevzemati odgovornost.

Dostopnost