Razredniki in učitelji

UČITELJ
 
RAZREDNIK/POUČUJE
Maja Božič   1. a
Romana Filipič   2. a
Ingrid Erjavec   3. a
Andreja Filipič   4. a
Erika Kovač   4. b
Irma Š. Koštrica   5. a
Vida M. Peternel   5. b
Vanda Trošt   6. a, SLJ, knjižničarka
Janja Grošelj   6. b, ŠPO, PB
Ana S. Božič   7. a, TJA, OBS
Urška L. Ubajiogu   8. a, TJA, NI2, NI3
Darja Červ   8. b, TIT, FIZ, OGL, NTE 
Marko Fink   9. a, ŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠSP, NŠP
Andreja Tušar   9. b, MAT
Alenka Čopič   drugi učitelj v 1. a, JV
Nives Kovač   DKE, PB
Marina Bizjak   GUM, pevski zbor
Nataša Hvala   SLJ
Andreja Jereb   MAT, pomočnica ravnateljice
Martin Mlakar   TJA, N1A, TJA Ledine, PB Ledine
Živa Čuk   GOS, SPH, PB, organizator šolske prehrane
Urša Mulej   šolska svetovalna služba
DTjaša   NAR, KEM, BIO
Irma Sedej   NRA, MME, ROM, UBE, računalničarka
Brigita Šepec   ZGO, GEO
Špela Virag   PB
Mojca M. Vnuk   LUM
Vesna Šinkec   DSP
Ana Menard   DSP
Mateja M. Poljanšek   DSP
Radko Vehar   1., 2. r. Ledine
Tjaša Gnezda   3. r. Ledine, PB Ledine, pevski zbor Ledine
Tjaša Jug   4., 5. r. Ledine, PB Ledine
Maja Vegelj   4., 5. r. Ledine, NŠP, JV,  knjižničarka
Ivica Šemrov   SLJ 3. r., JV

 

Dostopnost