Razredniki in učitelji

UČITELJ
 
RAZREDNIK/POUČUJE
Maja Božič 1. a
Dominika Jereb Skrt 2. a
Ingrid Erjavec 3. a
Andreja Filipič 4. a
Erika Kovač 4. b
Irma Š. Koštrica 5. a
Vida M. Peternel 5. b
Vanda Trošt 6. a, SLJ, knjižničarka
Janja Grošelj 6. b, ŠPO, PB
Ana S. Božič 7. a, TJA, OBS
Urška L. Ubajiogu 8. a, TJA, NI2, NI3
Darja Červ 8. b, TIT, FIZ, OGL, NTE 
Marko Fink 9. a, ŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠSP, NŠP
Andreja Tušar 9. b, MAT
Alenka Čopič drugi učitelj v 1. a, JV
Nives Kovač DKE, PB
Marina Bizjak GUM, pevski zbor
Nataša Hvala SLJ
Andreja Jereb MAT, pomočnica ravnateljice
Martin Mlakar TJA, N1A, TJA Ledine, PB Ledine
Živa Čuk Ćoralić GOS, SPH, PB, organizator šolske prehrane
Urša Spitzer šolska svetovalna služba
Eva Mužina NAR, KEM, BIO
Irma Sedej NRA, MME, ROM, UBE, računalničarka
Brigita Šepec ZGO, GEO
Špela Virag PB
Mojca M. Vnuk LUM
Vesna Šinkec DSP
Ana Menard DSP
Mateja M. Poljanšek DSP
Maša Hvala PB
Radko Vehar 1., 2. r. Ledine
Tjaša Gnezda 3. r. Ledine, PB Ledine, pevski zbor Ledine
Deja Čuk Hadalin 4., 5. r. Ledine, PB Ledine
Maja Vegelj 4., 5. r. Ledine, NŠP, JV,  knjižničarka
Ivica Šemrov SLJ 3. r., JV

Dostopnost