Skoči na glavno vsebino

Digitrajni učitelj

Namen projekta je opolnomočiti strokovne in vodstvene delavce v vzgoji in izobraževanju s pomočjo usposabljanj, ki bodo vključevala celovite sodobne metode tako izven kot tudi znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov, stalno aktivno vlogo udeležencev preko interaktivnih oblik s preizkušanjem pri pouku, vzajemnim učenjem in vrednotenjem ter sprotnim preverjanjem napredka udeležencev.

Usposabljanje bo v izvedbenih fazah projekta potekalo na dveh ravneh:

  1. na nacionalni ravni bodo usposabljanja izvajali usposobljeni multiplikatorji in svetovalci z namenom krepitve kompetenc strokovnih delavcev na vseh treh področjih glede na zahtevnostno stopnjo posameznikovih individualnih potreb;
  2. na ravni vzgojno-izobraževalnega zavoda pa se bo krepila učeča se skupnost glede na izbrano smer razvoja kompetenc, ki jo bo določil projektni razvojni tim posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Projekt traja do 30. 6. 2026 in ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost NextGenerationEU.

Dostopnost