Skoči na glavno vsebino

Status športnika ali mladega umetnika

V skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli lahko učenec pridobi status učenca perspektivnega športnika ali status učenca vrhunskega športnika in status učenca perspektivnega mladega umetnika ali status učenca vrhunskega mladega umetnika.

Učencu s statusom se s pisnim dogovorom med šolo in starši prilagodijo šolske obveznosti (prilagodijo se obiskovanje pouka, drugih dejavnosti, načini ter roki ocenjevanja znanja). Pridobitev statusa predlagajo starši (vloga za dodelitev statusa športnikavloga za dodelitev statusa mladega umetnika), o dodelitvi pa odloča ravnatelj. Starši oddajo vlogo otrokovemu razredniku praviloma v prvem mesecu šolskega leta.

Dostopnost