Karierna orientacija

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

8. 10. 2021 ob 13.00 DAN POKLICEV v Mladinskem centru Idrija (odhod izpred šole 12.05)

21. 1. 2022     objava RAZPISA ZA VPIS NA SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE

11. in 12. 2. 2022     INFORMATIVNI DNEVI v srednjih šolah in dijaških domovih

2. 3. 2022    PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI (zadnji dan prijave)

11. 3. do 21. 3.2022    OPRAVLJANJE PREIZKUSA POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI

4. 4. 2022     PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE ZA Š.L. 2022/23 (zadnji dan)

25. 4. 2022    MOREBITNI PRENOSI PRIJAV ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE (zadnji dan)

27. 5. 2022    OBVEŠČANJE KANDIDATOV O OMEJITVAH VPISA

16. 6. 2022 do 21. 6. 2022   VPIS / IZVEDBA 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA

21. 6. 2022    OBJAVA REZULTATOV 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA

AKTUALNE INFORMACIJE ZA DEVETOŠOLCE

Spoštovani učenci in starši,  

obveščam vas, da je na spodnji povezavi objavljen ROKOVNIK ZA PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK PROGRAMOV NIŽJEGA POKLICNEGA IN SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA TER GIMNAZIJ ZA ŠOLSKO LETO 2022/23. V njem so zapisani vsi pomembni datumi, ki se povezujejo s temo vpisa na srednjo šolo. Izbor glavnih datumov oziroma datumov pomembnih za vas boste dobili v šoli. Povezava do rokovnika: Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v 1. letnik 2022/23 

Lep pozdrav, Urša Mulej, šolska svetovalna delavka

OBRAZCI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

  • Prijava za vpis v srednjo šolo
  • Prijava za dijaški dom
  • Izjava za prenos prijave 
  • Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednjo šolo (.pdf)
  • Tabela za izračun točk (.xlsx)

PROGRAMI SREDNJE ŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

  • Programi srednješolskega izobraževanja in možnosti nadaljevanja (.pdf)
  • Študijski programi, na katere se je možno vpisati s POKLICNO MATURO in predmetom iz splošne mature
  • Študijski programi, na katere se je možno vpisati SAMO s SPLOŠNO MATURO

ŠTIPENDIRANJE

KAM PO OSNOVNI ŠOLI

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Pri izbiri je pomembno upoštevati: interese, sposobnosti (umske in telesne), osebnostne lastnosti, učne navade, šolske ocene posameznika. Za ustrezno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja. Učenci spoznavajo različne poklice ter dejavnike poklicne odločitve. Seznanijo se z različnimi srednješolskimi programi in možnostmi nadaljevanja šolanja. Pridobijo informacije o samem poteku vpisa, posebnih pogojih za vpis, merilih za izbiro, dijaških domovih, štipendijah,… Sprotne informacije o vpisu, dnevih odprtih vrat, informativnih dnevih in drugih aktivnostih so učencem 9. razredov tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, na oglasni deski, internetni strani in pisni obliki. Program poklicne orientacije v 8. in 9. razredu usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju odločitve. Vsakemu posamezniku omogoča, da se spoznava in išče v sebi potenciale, da samostojno pridobiva informacije, ki jih potrebuje, ter jih usklajuje z možnostmi v izobraževanju in svetu dela.

DRUGE POVEZAVE

Dostopnost