Letni delovni načrt

Letni delovni načrt OŠ Spodnja Idrija za šolsko leto 2022/2023

 

Dostopnost