Skoči na glavno vsebino

Mreženje šol za kakovost in sodelovanje z analitičnim središčem na MV

Namen posebne naloge je mreženje vrtcev in šol na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo.

Vzgojno-izobraževalni zavodi ob izhodiščih zbirke Kakovost v vrtcih in šolah krepijo proces samoevalvacije s poudarkom na načrtovanju, spremljanju in vrednotenju posameznih področij, standardov in kazalnikov kakovosti v vrtcih in šolah, na uporabi podatkov ter na iskanju dokazov za doseganje izbranih ciljev.

V okviru naloge se izvajajo tudi regijska mreženja v manjših skupinah, šolam in vrtcem pa je zagotovljena individualna podpora pri uresničevanju procesa samoevalvacije.

V okviru navedene naloge bo Zavod RS za šolstvo (Šola za ravnatelje) vzgojno-izobraževalne zavode usmerjal pri delu in nudil strokovno podporo s poudarkom na doseganju standardov kakovosti na različnih področjih vzgojno izobraževalnega dela.

Dostopnost