Govorilne ure za starše

Skupne govorilne ure za starše bodo organizirane od 15.00 do 16.30 v prostorih šole na naslednje termine:

6. 10. 2022, 10. 11. 2022, 8. 12. 2022, 12. 1. 2023, 2. 2. 2023, 9. 3. 2023, 13. 4. 2023 in 11. 5. 2022.

Za dodaten termin in način izvedbe pa se lahko dogovorite z dotičnim učiteljem po elektronski pošti ali telefonu  05 37 74 700 (tajništvo).

 

Bizjak Marina

marina.bizjak@guest.arnes.si

Božič Maja

maja.bozic3@guest.arnes.si

Červ Darja

darja.cerv1@guest.arnes.si

Čopič Alenka

alenka.copic1@guest.arnes.si

Čuk Živa

ziva.cuk@gmail.com

Erjavec Ingrid

ingrid.erjavec@guest.arnes.si

Filipič Andreja

andreja.filipic@guest.arnes.si

Filipič Romana

romana.filipic@gmai.com

Fink Marko

marko.fink@guest.arnes.si

Grošelj Janja

janja.groselj@guest.arnes.si

Hvala Nataša

natasa.felc@guest.arnes.si

Jereb Andreja

andreja.jereb@guest.arnes.si

Kovač Erika

erikakovac4@gmail.com

Lahajnar U. Urška

urska.lahajnar@guest.arnes.si

Makuc Peternel Vida

vida.makuc‑peternel@guest.arnes.si

Menard Ana

ana8miholic@gmail.com

Mlinar P. Mateja

mateja.mpoljansek@gmail.com

Mulej Urša

ursa.mulej@guest.arnes.si

Sedej Irma

irma.sedej1@guest.arnes.si

Sever Božič Ana

ana.sever‑bozic@guest.arnes.si

Štravs K. Irma

irma.stravs@guest.arnes.si

Trošt Vanda

knjiznica@os-spidrija.si

Tušar Andreja

andreja.tusar@gmail.com

Vegelj Maja

maja.zakelj@gmail.com

Vehar Radko

radko.vehar@guest.arnes.si

Virag Špela

virag.spela@gmail.com

Vnuk Mojca

mojca.vnuk5@gmail.com

Šemrov Ivica

ivica.semrov@guest.arnes.si


Dostopnost